UBND tỉnh: Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

(NTO) Ngày 10-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2009- 2019, các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt được kết quả khá toàn diện. Phong trào xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới biển được triển khai thường xuyên, sâu rộng, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà trong bảo vệ vững chắc, chủ quyền an ninh biên giới biển trong tình hình mới. Toàn tỉnh đã tổ chức được 3.386 buổi phổ biến, giáo dục pháp luật; thành lập và duy trì nền nếp 777 Tổ an ninh tự quản/26.361 thành viên, 70 Tổ tàu thuyền an toàn/441 phương tiện; phối hợp triệt phá thành công 28 vụ án về ma túy/44 đối tượng, 34 vụ liên quan đến vật liệu nổ/36 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ/19 đối tượng… Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia vận động 376 học sinh bỏ học trở lại trường, đỡ đầu 69 em học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em; 100% xã, phường, thị trấn trên khu vực biên giới biển được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, THCS...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của lực lượng Biên phòng tỉnh trong thời gian qua. Để phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển ở các địa phương thực sự có hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt các nội dung của “Ngày biên phòng toàn dân”. Trong đó, chú trọng tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với biên giới quốc gia, giữ vững trật tự kỷ cương, pháp luật ở khu vực biên giới biển; xây dựng cán bộ cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín, người dân tộc thiểu số, để thông qua họ giáo dục, vận động bà con dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới biển chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tham gia hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống cho quần chúng nhân dân; BĐBP phát huy vai trò chủ lực, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.