Chấn chỉnh việc bán thực phẩm trước cổng trường

(NTO) Trong thời gian qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn tập thể trường học, căn tin trong trường và các hàng quán nhỏ lẻ bán thực phẩm phục vụ học sinh khu vực xung quanh các trường học còn nhiều hạn chế.

Để chấn chỉnh tình hình trên, UBND tỉnh đã có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố về kiểm tra ATTP và chấn chỉnh việc bán thực phẩm trước cổng trường.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc quản lý tốt công tác bảo đảm ATTP trường học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, cập nhật thông tin về ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức kiểm tra điều kiện vệ sinh ATTP đối với bếp ăn trong trường và các cơ sở kinh doanh thức ăn trước cổng trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt khuyến cáo người dân, phụ huynh và học sinh về các mối nguy khi ăn uống tại các điểm bán hàng rong trước cổng trường...