Bảo hiểm xã hội tỉnh: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Qua 9 tháng năm 2018, được sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Ngay từ đầu năm, bám sát nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo của cấp trên, BHXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tính đến tháng 9, toàn tỉnh có 541.364 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 102,06% kế hoạch giao, cụ thể: tham gia BHXH bắt buộc 36.636 người, đạt 98,3%; BHTN 30.345 người, đạt 96,4%; BHYT 541.364 người, đạt 102,2% kế hoạch năm. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,57% dân số toàn tỉnh, đạt 100,64% kế hoạch tỉnh giao năm 2018. Cũng trong 9 tháng, số thu BHXH, BHYT, BHTN được hơn 701,5 tỷ đồng, đạt 73,73% kế hoạch năm. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN 40,25 tỷ đồng, chiếm 4,23% số thu so với với kế hoạch. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn được chú trọng, đảm bảo việc cấp, phát hành sổ, thẻ kịp thời, đúng quy định. Đến nay, BHXH tỉnh cơ bản hoàn thành việc in, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người đang tham gia trong toàn tỉnh và hoàn thành công tác cấp, đổi thẻ BHYT năm 2018 theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng; tổng số thẻ BHYT cấp mới đến nay là 196.847 thẻ. Để chủ động sử dụng và cân đối nguồn kinh phí từ quỹ Khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, giám sát các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện và thực hiện nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi người bệnh; chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Đến 30-9, BHXH tỉnh đã chi KCB BHYT 390,5 tỷ đồng; công tác chi trả chế độ BHYT cho đối tượng, giám định BHYT, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

Để có được kết quả trên, theo lãnh đạo BHXH tỉnh, ngành đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương. Tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng tham gia trước thời hạn. Tăng cường phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, BHXH tích cực cải cách thủ tục hành chính giúp người dân được tiếp cận với các chính sách về BHXH, BHYT nhanh chóng, dễ dàng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác đối thoại tháo gỡ những băn khoăn của người lao động và các tầng lớp nhân dân, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị trực thuộc để căn cứ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018, trong 3 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới các hình thức tuyên truyền, đa dạng về mặt nội dung, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại với nhân dân và người lao động, từ đó nâng cao số người tham gia. Tập trung vào việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ; tăng cường giảm nợ đọng, quyết tâm để tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn so với chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao. Duy trì và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng chính sách của Nhà nước, nhất là các chế độ ngắn hạn, BHTN, đảm bảo giải quyết đúng người, đúng chế độ. Tiếp tục công khai minh bạch quy trình giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT đến toàn thể nhân dân trong tỉnh khi có những quy định mới. Thực hiện hiệu quả công tác giám định BHYT; các bộ phận giám sát chi và bộ phận giám định chi BHYT cần phải hoạt động có hiệu quả, đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn quỹ BHYT, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giám định, quản lý quỹ BHYT.
  

 
1