Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

(NTO) Ngày 9-10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với Ban Quản lý (BQL) Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về thực hiện chính sách pháp luật thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, giao đất và tiến độ sử dụng đất giai đoạn 2015-2018.

Thời gian qua, BQL đã triển khai thực hiện công tác đăng ký danh mục thu hồi đất hằng năm đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tiến hành thu hồi trên 400 ha đất, hỗ trợ 1154 hộ, với tổng số tiền 148,16 tỷ đồng để xây dựng 5 công trình thủy lợi. Công tác thu hồi đất đảm bảo tính công khai, minh bạch, đa số các hộ, đơn vị sử dụng đất thống nhất chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án, nhất trí với cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng
các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tại buổi giám sát, Đoàn đánh giá cao nỗ lực của BQL trong thực hiện nhiệm vụ có kết quả; đồng thời, đề nghị thời gian tới đơn vị chú trọng công tác thẩm định nguồn gốc đất đai, tiến hành thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.