Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý IV năm 2018

(NTO) Ngày 9-10, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Trong quý III, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhìn chung ổn định. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các cấp tham mưu cấp ủy kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và 7 (khóa XII); tham mưu cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…”. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục lãnh đạo công tác tư tưởng trong thực hiện kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương; tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, hoạt động Hội nghị Xúc tiến quảng bá Du lịch Ninh Thuận năm 2018...

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Định hướng công tác tuyên giáo quý IV-2018, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và lãnh đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Tiếp tục tuyên truyền công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 51-CT/TU của Tỉnh ủy, phản ánh đậm nét tinh thần khắc phục vượt khó vươn lên của nhân dân vùng hạn, nhất là những cách làm hay, có hiệu quả để ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự những tháng cuối năm; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động...