Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Lễ hội Katê năm 2018

(NTO) Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2018 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, ngày 8-10, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm Hợp tác xã gốm Bàu Trúc, Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; một số cá nhân, chức sắc, gia đình người Chăm tiêu tiểu: Ông Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đổng Hoàn, Phó Ban Dân tộc tỉnh; Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực HĐND tỉnh; Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiết Ngữ, nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh Ủy; Châu Thanh Long, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cả sư Đổng Bạ, Hán Dậu, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc.

Đồng Chí Phạm Văn Hậu Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Cả sư Hán Dậu, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc.
 
 
Đồng Chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.
 
 
Đồng Chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình ông Đổng Hoàn, Phó Ban Dân tộc tỉnh.
 

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, chúc các cá nhân, gia đình đón Lễ hội Katê vui tươi, đầm ấm; đồng chí mong muốn các cá nhân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.