Ninh Hải: Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

(NTO) Ngày 9-10, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện. Thông qua Hội nghị nhằm thống nhất các nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, qua đó góp phần trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội, ổn định và phát triển các khu dân cư đô thị, nông thôn, khu dịch vụ, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp...

Quang cảnh Hội nghị thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.