25 trường mầm non, tiểu học được đầu tư thiết bị dạy học và bàn ghế

(NTO) Ngày 28-9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư thiết bị dạy học và bàn ghế cho 25 trường mầm non, tiểu học được đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam và Ninh Phước, với tổng mức đầu tư khoảng 18.200 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018-2020.

Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo nhu cầu giảng dạy, học tập ổn định lâu dài của con em nơi đây và các vùng lân cận. Góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và qua đó góp phần xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, từng bước nâng dần chất lượng đào tạo đáp ứng được mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục.