Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015 thành công tốt đẹp

Đại hội bầu Ban chấp hành mới gồm 9 đồng chí, nhà báo Nguyễn Minh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015.

Trong hai ngày 21 và 22-2, tại Đài Phát Thanh- Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011- 2015. Tham dự Đại hội có 54 hội viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên công tác tại các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Đại hội vinh dự tiếp đón các đồng chí Lương Kiên Định, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Đình Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chamaleá Bốc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên; lãnh đạo các ban ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2005- 2010 chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh về tổ chức, chính trị, tư tưởng. Toàn tỉnh hiện có 64 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Đội ngũ hội viên phát huy vai trò chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Hội Nhà báo tỉnh tập hợp vận động hội viên đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan báo chí. Chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của cán bộ và nhân dân địa phương. Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đội ngũ nhà báo tích cực hưởng ứng tự giác học tập làm theo tấm gương đạo đức cách mạng và cách viết báo của Bác Hồ. Nhiều hội viên đạt được giải thưởng cao các cuộc thi báo chí do Trung ương và tỉnh tổ chức. Hoạt động khuyến học, khuyến tài được tổ chức Hội và các cơ quan báo chí quan tâm chăm lo động viên con em hội viên học hành thành đạt. Số đông hội viên đều thành tốt nhiệm vụ nhà báo và nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng nhiều bằng khen cho các cơ quan báo chí và các nhà báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nhà báo tỉnh

Đại hội nghe tham luận của nhà báo Trần Bảo Kim, Phó tổng biên tập Báo Ninh Thuận trình bày đề tài Báo Ninh Thuận tham gia xây dựng tổ chức Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh đáp ứng nhu cầu tuyên truyền phát triển toàn diện tỉnh nhà. Nhà báo Nguyễn Minh Hà, Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh trình bày tham luận tổ chức Hội tập hợp đoàn kết hội viên nhà báo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền. Nhà báo Nguyễn Văn Minh, Thư ký Chi hội Báo Ninh Thuận trình bày đề tài Chi hội Báo Ninh Thuận hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Mục tiêu của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ mới tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng và tinh thông nghiệp vụ, đoàn kết, phấn đấu vì sự nghiệp đổi mới đất nước, vì công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với tinh thần dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí. Ban chấp hành họp phiên đầu tiên bầu nhà báo Nguyễn Minh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh giữ chức danh Chủ tịch và các đồng chí Hoàng Mai Hoa, Trần Bảo Kim giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015. Đồng thời bầu Ban kiểm tra của Hội Nhà báo có ba thành viên do nhà báo Trần Bảo Kim làm Trưởng ban.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tích tuyên truyền của đội ngũ hội viên là cán bộ quản lý, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu đội ngũ các nhà báo tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ảnh trung thực, sinh động đời sống lao động, thi đua sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu của các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011- 2015.

Danh sách Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015

Ban Thường vụ:

1. Nguyễn Minh Hà            Chủ tịch

2. Hoàng Mai Hoa              Phó chủ tịch chuyên trách

3. Trần Bảo Kim                 Phó chủ tịch kiêm nhiệm

Ủy viên Ban chấp hành:

4. Nguyễn Văn Minh

5. Nguyễn Minh Thái

6. Nguyễn Xuân Thiệu

7. Nguyễn Thành Thơ

8. Nguyễn Đức Ánh

9. Nguyễn Thị Thủy

Ban kiểm tra:

1. Trần Bảo Kim Trưởng ban

2. Nguyễn Minh Thái Ủy viên

3. Nguyễn Xuân Thiệu Ủy viên

                                                                                                                                                                                        S.N