Ngành Thuế đẩy mạnh phối hợp thu ngân sách

(NTO) Để đảm bảo đến cuối năm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt 2.260 tỷ đồng theo dự toán HĐND và UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như: Thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, tình hình thu nộp ngân sách để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả những giải pháp đã đề ra theo Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh.

Ngoài các giải pháp kể trên, ngành Thuế còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân tích, xác định đối tượng, nội dung có rủi ro cao, khả năng xử lý truy thu thuế lớn để tập trung nguồn lực tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát kê khai thuế. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án ủy nhiệm cho Bưu điện thu thuế hộ kinh doanh; phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát nguồn thu mới để đưa vào quản lý, đặc biệt các nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án ven biển, từ khu vực kinh tế phi chính thức và từ các dự án trọng điểm của tỉnh như: Các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); đập dâng Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Than; đập hạ lưu Sông Dinh...

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt chế biến nha đam
tại Khu công nghiệp Thành Hải. Ảnh: H.P

Với sự nỗ lực của toàn ngành Thuế và các đơn vị, địa phương, đến đầu tháng 9, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.560 tỷ đồng, đạt 69% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,5% so với số thu cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu từ cân đối ngân sách đạt 1.448,1 tỷ đồng; thu quản lý qua ngân sách đạt 111,9 tỷ đồng. Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hình hình thức khai, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, đến nay có 100% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế và đăng ký nộp thuế điện tử, trong đó có 3 chỉ tiêu thành phần về nộp thuế điện tử đều đạt trên 95% theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý III và cả năm 2018, theo lãnh đạo ngành Thuế, đơn vị đang tập trung chỉ đạo các chi cục và phòng chuyên môn tăng cường rà soát nguồn thu; duy trì Ban chỉ đạo và các Tổ đôn đốc thu nộp ngân sách tại các cơ quan Thuế để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, đôn đốc và xử lý nợ đọng tiền thuế. Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở kế hoạch và Đầu tư đôn đốc thu nộp, triển khai triệt để các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền gia hạn sử dụng đất của các dự án; đẩy mạnh công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế lớn. Hàng tháng, cung cấp cho Kho bạc nhà nước các cấp danh sách các doanh nghiệp xây dựng cơ bản còn nợ thuế; phối hợp với chủ đầu tư và Ban Quản lý các dự án rà soát tình hình thanh toán vốn đầu tư để khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng tạm nộp, tiền thuế còn nợ và tiền thuế đã được gia hạn nộp theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, chú trọng công tác đối thoại với người nộp thuế, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách.