Nhiều đối tượng được vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

(NTO) Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã chính thức triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc, với lãi suất 4,8%/năm, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm đến nguồn vốn vay ưu đãi này. Qua ý kiến của người dân, ông Hoàng Liên Sơn, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết cụ thể như sau:

* Nhiều người dân ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, hỏi: Những đối tượng nào được vay nguồn vốn chính sách ưu đãi này?

- Ông Hoàng Liên Sơn: Có 5 đối tượng được vay vốn:

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài các đối tượng người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo theo quy định thì các các đối tượng còn lại phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật.

* Nhiều người dân ở huyện Ninh Phước, hỏi: Vậy điều kiện, thủ tục để được vay vốn và trả nợ vốn vay như thế nào?

- Ông Hoàng Liên Sơn: Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng, với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định; có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH; có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác; thực hiện bảo đảm tiền vay.

Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục vay vốn: Người vay vốn gửi hồ sơ vay vốn cho Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú hợp pháp, nếu người vay vốn chưa phải là tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn thì Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp kết nạp bổ sung tổ viên vào tổ; sau đó lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu quy định, kèm hồ sơ vay vốn, biên bản họp Tổ gửi Ban giảm nghèo cấp xã để trình UBND cấp xã. Tại UBND cấp xã, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo tập hợp hồ sơ của các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong toàn xã trình Chủ tịch UBND xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu quy định, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.

Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội theo mẫu quy định và sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp, trường hợp có nhiều người bằng điểm nhau thì bốc thăm. Việc công khai điểm và bốc thăm do Ban giảm nghèo thực hiện dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND cấp xã và được lập thành biên bản lưu tại xã.

Phương thức trả nợ: Trước tiên người vay phải mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH nơi cho vay để thực hiện trả nợ thông qua tài khoản tiền gửi này. Kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng và căn cứ vào tiến độ giải ngân, người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng (mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng, người vay có thể gửi tiền tiết kiệm một lần 12 tháng).

Kỳ hạn trả nợ gốc được định 12 tháng 1 lần và được chia theo tháng để người vay vốn thực hiện. Hàng tháng người vay vốn chủ động nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi được mở tại NHCSXH nơi cho vay. Trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên người vay vốn chưa phải trả nợ gốc, khi kết thúc thời gian ân hạn thì NHCSXH nơi cho vay sẽ trích từ tài khoản tiền gửi của người vay để thu nợ.

Đối với lãi tiền vay được tính theo dư nợ thực tế và thực hiện thu hàng tháng từ tài khoản tiền gửi của người vay bắt đầu từ tháng sau tháng nhận khoản vay đầu tiên.

Xin cảm ơn ông Hoàng Liên Sơn.