Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018

(NTO) Ngày 25-9, Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho 250 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân trên toàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu những chuyên đề như: Khái quát chung về tiếp công dân; nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân; nghiệp vụ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nghiệp vụ giải quyết khiếu nại hành chính và nghiệp vụ giải quyết tố cáo.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, bài giảng; tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị mình công tác.