Làm gì để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh?

Có thể nói, trong những năm qua Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội bằng những chương trình thiết thực như bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên tại địa phương và cử hội viên tham gia các lớp do Trung ương Hội tổ chức; phát động hội viên tích cực tham gia giải báo chí của tỉnh; tạo điều kiện để hội viên sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao theo đề án của Trung ương Hội… Ngoài ra, Hội còn duy trì tốt hoạt động khuyến học trong Hội bằng việc trao học bổng cho con em hội viên đạt thành tích cao trong học tập và sinh viên đang theo học các trường cao đẳng, đại học… Nhờ đó, giữa Hội với các cơ quan báo chí được thắt chặt trong mối quan hệ; giữa Hội với hội viên được gắn bó nhiều hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh còn mang tính “thời vụ”, thụ động trong đề xuất với tỉnh, với các cơ quan báo chí nhất là về công tác tuyên truyền thông qua các cuộc thi viết về những đề tài mang tính “điểm nhấn” mà tỉnh đã và đang triển khai trong năm hay trong một giai đoạn như về thu hút đầu tư; xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề xây dựng “tam nông”… Qua đó, vừa góp phần cùng các cơ quan báo chí đưa chủ trương, chính sách của tỉnh nói riêng vào cuộc sống, vừa “hâm nóng” không khí chuyên môn, nghiệp vụ của các nhà báo, hội viên đồng thời còn tạo cơ sở để tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc dự thi các giải báo chí của địa phương, ngành và kể cả giải báo chí quốc gia. Cũng thông qua các cuộc thi viết sẽ tạo nên sự gắn kết hội viên với Hội và động viên các nhà báo trẻ phấn đấu để vào Hội, vào “mái nhà chung” của những người làm báo trong tỉnh.

Các nhà báo tác nghiệp tại Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên thiếu sự phối hợp với cơ quan báo chí để Hội tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thông qua hình thức hội thảo chuyên đề để rút kinh nghiệm qua cuộc thi báo chí hay về một lĩnh vực mà các loại hình báo chí trong tỉnh quan tâm tuyên truyền. Nhiều hội viên còn cho rằng Hội còn “thiếu vắng” nội dung: tổ chức cho hội viên giao lưu, học hỏi với các Hội bạn để vừa thắt chặt tình đoàn kết, vừa mở rộng kiến thức cả công tác Hội lẫn chuyên môn qua tham quan, giao tiếp…

Để khắc phục tình trạng trên, đưa hoạt động của Hội vào thực chất trong nhiệm kỳ mới, xin có vài đề xuất:

Thứ nhất, cần lựa chọn để bầu vào BCH Hội những người thật sự có tâm huyết, nhiệt tình, hăng say với công tác Hội, nhất là cán bộ chuyên trách Hội phải năng động, biết tạo ra việc để làm và các việc đó phải hướng đến có lợi cho việc tuyên truyền, có lợi cho hội viên. Từ đó mới tạo cơ sở để thắt chặt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan báo chí trong mọi hoạt động.

Thứ hai, Hội cần thường xuyên bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước và của tỉnh để chủ động đề xuất chủ đề cụ thể về các cuộc thi viết hướng đến giải báo chí của tỉnh hàng năm và giải báo chí quốc gia đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để phát động. Có như vậy sẽ tạo được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của tỉnh cũng như các ngành, địa phương.

Thứ ba, Hội cần thường xuyên quan tâm đến nguyện vọng của hội viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên trong hoạt động báo chí. Mặt khác, Hội cần thường xuyên bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức của người làm báo để mỗi hội viên, nhà báo thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.