Bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

(NTO) Ngày 24-9, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính (CCHC) và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018.

Tham gia lớp học có hơn 100 cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện và thành phố. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu những chuyên đề chính như: Kỹ năng lập, tổ chức triển khai kế hoạch CCHC; đẩy mạnh công tác phối hợp trong CCHC; kỹ năng giao tiếp trong triển khai công tác CCHC; kỹ năng xây dựng chỉ số giám sát, đánh giá CCHC; kỹ năng điều tra xã hội học phục vụ công tác CCHC; một số nội dung cơ bản cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật Thanh niên năm 2005; chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020…

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức CCHC và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018.