Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh:

Quyết tâm cải thiện tỉ lệ đỗ tốt nghiệp

Ngày 19-2, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức hội thảo cấp trường: “Nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT”.

Năm 2010, tỷ lệ tốt nghiệp của trường là 54,83 %, xếp thứ 9/13 các trường THPT trong toàn tỉnh. Trước thực tế đó, ban giám hiệu nhà trường, thầy-cô giáo bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cùng thảo luận đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, định hướng giúp học sinh ôn thi tốt. Với 100% học sinh đều là con em người dân tộc thiểu số, ý thức học tập chưa cao và cũng không có điều kiện để tham gia các lớp học thêm như ở trường khác, hội thảo đề ra từng biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tốt nghiệp đối với ban giám hiệu, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là học sinh khối 12. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011, trường có 101 học sinh lớp 12, được Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu là 65% đỗ tốt nghiệp. Cùng với việc động viên, quản lý tốt việc học tập, ôn thi, các giáo viên đưa ra nhiều phương pháp dạy và học hiệu quả, với quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra.