Trăng tuổi thơ

(NTO) Nhớ những ngày bé thơ

Mỗi khi trăng rằm tỏa

Trẻ con ra bãi cỏ

Ngóng trăng vắt hàng cau

Rồi Trung Thu đến mau

Trẻ mặc quần áo mới

Đêm rước đèn phơi phới

Đồng dao hát líu lo

Hạnh phúc như vỡ ra

Khi trăng về ngang cửa

Trong chiêm bao thắp lửa

Trăng mở lối tinh anh

Tuổi thơ qua thật nhanh

Như chớp mi cái một

Giờ soi gương thảng thốt

Trăng vương trên mái đầu!