Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phú Quý: Hướng tới mở rộng các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

(NTO) Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phú Quý (HTX), đóng trên địa bàn khu phố 4, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), được đánh giá đi đầu trong cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân phát triển sản xuất, năng động liên kết với doanh nghiệp thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa giống có hiệu quả, góp phần vào tăng thu nhập cho các thành viên.

Anh Huỳnh Văn Thọ, Giám đốc HTX cho biết: Sau khi chuyển đổi sang mô hình mới theo Luật HTX năm 2012, Hội đồng quản trị đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) có hiệu quả, tạo niềm tin để các tổ chức tín dụng mạnh dạn đầu tư vốn cho HTX mở rộng các hoạt động dịch vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc lâu nay. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, HTX xác định thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh áp dụng khoa học - công nghệ vào đồng ruộng là hướng đi bắt buộc nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo ra giá trị gia tăng. Bắt đầu từ vụ đông - xuân năm 2018, được sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh, HTX liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố triển khai cánh đồng lớn sản xuất lúa giống, quy mô 100 ha. Mô hình đạt kết quả mang đến niềm tin phấn khởi cho nông dân tích cực tham gia chương trình ở vụ tiếp theo, quy mô lớn hơn.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phú Quý triển khai mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa giống có hiệu quả.

Anh Trần Văn Cảnh, ở thị trấn Phước Dân cho biết: Nhiều năm nay, bà con tin tưởng sử dụng các dịch vụ của HTX, bởi giá thấp hơn thị trường khoảng 10%. Đối với các hộ khó khăn, HTX cung cấp vật tư nông nghiệp giá rẻ, bình quân mỗi vụ HTX đầu tư cho bà con 800 triệu đồng, đến cuối vụ thanh toán. Với đặc thù hoạt động của mô hình HTX kiểu mới là thành viên tự quản lý và hưởng lợi theo tỷ lệ đóng góp vốn, HTX cung cấp giống, phân bón; đồng thời, có trách nhiệm liên hệ với ngành chức năng hỗ trợ hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác, mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. HTX đang ngày càng phát triển, trước đây, do thiếu vốn nên hoạt động sản xuất lúa giống không được mở rộng, chỉ dừng lại vài chục ha, gần đây nhờ có trách nhiệm “đứng mũi chịu sào” của Giám đốc HTX trong việc thế chấp tài sản cá nhân vay vốn cho tập thể nên tình hình đã được cải thiện, diện tích sản xuất lúa giống tăng lên 100 ha. Sản phẩm lúa giống của HTX chất lượng cao, làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hiện nay, mỗi vụ HTX cung cấp ra thị trường khoảng 200 tấn giống lúa TH6, TH41, ML48, thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Nhờ làm tốt công tác quản lý, năng động trong mở rộng SXKD, tìm kiếm đầu ra sản phẩm, HTX tạo được niềm tin với các thành viên, hoạt động SXKD ngày càng có hiệu quả, doanh thu của HTX tăng dần, các thành viên có thu nhập ổn định. Có thể nói, HTX là mô hình kinh tế tập thể kiểu mới, giữ vai trò quan trọng trong thực hiện chương trình nhân rộng mô hình cánh đồng lớn ở huyện Ninh Phước. Điều này được thể hiện ở chỗ, HTX đã đầu tư 400 trăm triệu đồng bê tông đường nội đồng dài 549 m, tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới vào đồng ruộng. Hoạt động liên kết triển khai mô hình cánh đồng lớn có sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông của HTX không những nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn làm thay đổi căn bản nền nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, chuyển sang hình thức sản xuất tập trung gắn với thị trường.

Khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương, HTX đang xây dựng kế hoạch sản xuất măng tây xanh theo phương châm nông dân có đất, HTX đầu tư vốn, bao tiêu sản phẩm. Với hoạch định chiến lược phát triển đúng hướng, tin tưởng rằng trong tương lai, hoạt động của HTX không chỉ dừng lại ở cung cấp các khâu dịch vụ nông nghiệp như hiện nay mà sẽ mở rộng thêm nhiều ngành, nghề, sản xuất đa dạng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Anh Huỳnh Văn Thọ cho biết thêm: Hướng tới đạt mục tiêu đề ra, HTX thực hiện phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, chú trọng xây dựng khối đoàn kết nội bộ, cùng chung chí hướng để đi đến thành công.