Hội thảo nâng cao chất lượng sáng tác văn học

(NTO) Ngày 8-9, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng sáng tác văn học. Tham dự Hội thảo có trên 30 đại biểu là những người sáng tác văn học trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo do Nhà văn Mai Bửu Minh nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang và Nhà văn Hoàng Mai Quyên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sáng tác văn học.

Toàn cảnh Hội thảo nâng cao chất lượng sáng tác văn học.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe Nhà văn Mai Bửu Minh và Nhà văn Hoàng Mai Quyên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý tổ chức Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trao đổi kinh nghiệm sáng tác đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức văn học của độc giả; việc đổi mới tư duy sáng tạo phù hợp với cuộc sống thời đại có ý nghĩa quyết định cho sự nghiệp của nhà văn. Mỗi tác phẩm văn học phải để lại cho độc giả những cảm nhận mới mang hơi thở cuộc sống, giàu tính nhân văn. Chi tiết đắt giá của cuộc sống được nhà văn chọn lọc đưa vào sáng tác sẽ tạo nên giá trị lâu dài của tác phẩm văn học. Nâng cao chất lượng sáng tác văn học bắt nguồn từ sự sáng tạo và cách thể hiện tác phẩm của người cầm bút gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, hướng tới chân-thiện- mỹ…

Các nhà văn cũng đã chia sẻ cùng các đại biểu kinh nghiệm xây dựng nhân vật văn học, kỹ năng viết truyện ngắn, viết ký sự văn học… 
  

 
1