Phan Rang mùa nho chín

(NTO) Về đây, em hỡi về đây

Vườn thơm nho chín dang tay đón người.

Lung linh nắng tỏa em cười

Môi hồng ngọt lịm nho tươi đất lành.

Về chơi em nhé, quê anh

Phan Rang trái ngọt vườn xanh bốn mùa.

Nho hồng mọng nắng đong đưa

Chạm tay em hái cho vừa nhớ thương.

Ta đi qua những cung đường

Đồng nho ven biển đưa hương ngọt lừ.

Người quê chân chất nhân từ

Em về thao thức tương tư đất này.

THÁI SƠN NGỌC