Tháng Tám ơi!

(NTO) "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ"

Câu ca còn đọng mãi trong tôi

Dòng máu Lạc nhuộm hồng cờ Tổ quốc

Tháng Tám ơi! Đất nước đổi đời…

Từ dạo ấy nắng bừng chói lọi

Rực mùa vàng lúa chật sân quê

Đàn em nhỏ tưng bừng vẫy gọi

Nhộn nhịp sân trường rộn rã xôn xao

Tháng Tám ơi, tôi mãi tự hào

Bóng mẹ, bóng cờ… sân đình dạo ấy

Với cả mùa Thu đất trời sóng dậy

Mở trang đời đẹp mãi – Tháng Tám ơi!...