Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh: Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học

(NTO) Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm nhiệm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hội viên công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nhờ Liên hiệp các Hội đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, nên hội viên đã tích tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp có tính ứng dụng cao. Tiêu biểu như dự án “Xây dựng và triển khai mô hình trồng rau an toàn bằng công nghệ thủy canh trong nhà màng phục vụ sản xuất công nghệ cao” được triển khai theo đúng tiến độ, tạo đột phá thúc đẩy ngành Nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới. Thường trực Liên hiệp các Hội cũng đã cử thánh viên tham gia giám sát chuyên đề của Uỷ ban MTTQ Việt Nam về “Công tác quản lý nhà nước về vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2016-2017”; tình hình và kết quả triển khai các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; góp ý cho tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai; tham gia phản biện “Điều chỉnh quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biển đổi khí hậu”.

Đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu giống bông mới có khả năng chịu hạn và năng suất cao.

Điểm đáng ghi nhận, Liên hiệp các Hội tập trung hướng dẫn hội thành viên đề xuất, đăng ký triển khai các nhiệm vụ khoa học, tạo được chuyển biến tích cực. Cụ thể, Hội Thủy sản phối hợp với Công ty Weichai tổ chức thành công Hội thảo giới thiệu máy thủy mới cho ngư dân, thông qua đó lồng nghép tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp trên biển, đầu tư đóng mới tàu vươn khơi khai thác hải sản xa bờ. Hội Làm vườn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn kỹ thuật cho các chi hội xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Qua khảo sát, số hội viên áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Các chi hội ở huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc đã hỗ trợ hội viên thực hiện mô hình chuyển giao công nghệ tưới nước tiết kiệm trong canh tác các loại cây trồng cạn đạt hiệu quả cao. Không dừng lại đó, hoạt động của Hiệp hội Nho và Táo cũng đã được chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nho, Nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm táo; đồng thời, triển khai xây dựng hệ thống nhận diện tem điện tử “Nho Ninh Thuận” truy xuất nguồn gốc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 12 hệ thống sấy nho và táo, 2 dây chuyền xử lý, bảo quản nho, táo sau thu hoạch đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Công tác vận động doanh nghiệp hỗ trợ nông dân cũng được tăng cường, qua đó đã đầu tư 10.000 bao chùm nho các hộ làm vườn ở các xã: Nhơn Hải, Xuân Hải (Ninh Hải) và phường Văn Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) để bảo vệ trái nho trong quá trình phát triển không bị hư hại. Nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua lao động sáng tạo, tôn vinh trí thức, Liên hợp các Hội phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ XII năm 2018 thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Trong số 66 giải pháp gửi tới hội thi, có 19 giải pháp đoạt giải được đánh giá có tính ứng dụng cao.

Đồng chí Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội, cho biết: Từ nay đến hết năm 2018, Liên hiệp các Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, các hội thành viên. Thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của các cấp Hội theo hướng đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức đăng ký nghiên cứu khoa học, tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ tưới tiết kiệm nước, phát triển năng lượng tái tạo.