Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

(NTO) Ngày 20-8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN), nhiệm vụ xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ được thực hiện kịp thời, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được củng cố và nâng lên. KT-XH của tỉnh có bước phát triển khá, nguồn lực đầu tư ngày một tăng cường, tình hình an ninh chính trị được ổn định, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, tạo tiềm lực quan trọng cho QP-AN, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh. Việc kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên và có nhiều mặt tiến bộ. Hiệu lực quản lý nhà nước về QP-AN được tăng cường; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục kích động, chỉ đạo biểu tình, gây rối ở một số địa phương. Tình hình tranh chấp, khiếu nại, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân có những diễn biến phức tạp, do vậy các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị và Nhân dân phải luôn có nhận thức đúng về tình hình, âm mưu của kẻ thù, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới, nhất là tập trung quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới… Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành, chỉ huy tham mưu trong hệ thống chính trị để cơ chế hoạt động trong khu vực phòng thủ được thông suốt, có hiệu quả; tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đủ sức đập tan âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời sẵn sàng chủ động đối phó với mọi tình huống phức tạp xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH ở địa phương; thường xuyên rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, hàng năm có kế hoạch đầu tư ngân sách địa phương cùng với ngân sách quốc phòng để xây dựng các công trình phòng thủ tạo thế trận phòng thủ vững chắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết rốt ráo các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân, nhất là về đất đai, ô nhiễm môi trường… Quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong phòng chống, khắc phục thiên tai, xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục nâng cao sức mạnh toàn diện của quân đội về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ chiến thuật và hợp đồng chiến đấu cao, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng
Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Dịp này đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

1