Thuận Bắc: Sơ kết công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

(NTO) Ngày 15-8, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả gắn với liên kết “4 nhà” 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện gieo trồng tổng diện tích 7.010 ha, đạt 61,57% kế hoạch và thực hiện chuyển đổi cây trồng diện tích 227 ha, trong đó chuyển đổi ổn định lâu dài là 36,7 ha, chuyển đổi luân canh 190,3 ha. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai nhân rộng như: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa (1.200 ha); măng tây xanh (6,5 ha); tưới nước tiết kiệm (10ha); xây dựng 2 cánh đồng mẫu lớn tại 2 xã Công Hải và Lợi Hải với quy mô 130 ha. Về chăn nuôi, đạt 47% tỷ lệ sind hóa đàn bò, cải tạo trên 73% đàn dê, cừu và tập trung xây dựng 2 thương hiệu heo đen và gà Thuận Bắc.

 

UBND huyện Thuận Bắc sơ kết công tác chuyển đổi cây trồng.

Thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đến năm 2020, phấn đấu thực hiện chuyển đổi cây trồng với diện tích 961 ha, hình thành một số vùng chuyên canh cây trồng đầu ra ổn định; duy trì và xây dựng 3 cánh đồng lúa lớn với diện tích 230ha; xây dựng cánh đồng măng tây xanh lớn, quy mô 15 ha tại xã Lợi Hải. Phát triển chăn nuôi gắn với đồng cỏ, lai tạo đàn dê, cừu, heo, bò nhằm nâng chất lượng đàn gia súc, gia cầm.