Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình doanh nghiệp

(NTO) Trong hai ngày 15 và 16-8, Tổ công tác chuyên đề theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở ở các loại hình doanh nghiệp của tỉnh, do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng, đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện QCDC cở sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ công tác đã làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận. Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp trên đều đã triển khai xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ doanh nghiệp theo đúng với tinh thần Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc. Các chỉ tiêu, kế hoạch, phương án triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm được các doanh nghiệp tổ chức bàn bạc, thảo luận dân chủ, công khai tại các hội nghị công nhân, viên chức và công khai trên website của đơn vị; gắn thực hiện QCDC với công tác tuyển dụng, khen thưởng, nâng lương, sử dụng lao động cũng như đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên; thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động…

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
thăm Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú (Ninh Sơn).

Từ ý kiến góp ý của các thành viên trong Tổ kiểm tra cũng như những giải trình, kiến nghị của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện QCDC, phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực, đánh giá cao việc thực hiện QCDC của các đơn vị trong thời gian qua; lãnh đạo các công ty đã nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vai trò của việc thực hiện QCDC, coi dân chủ vừa là động lực, vừa là mục tiêu để phát triển của đơn vị. Chính vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, công nhân viên và người lao động. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các công ty cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để người lao động thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của họ trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của từng đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế; đổi mới, lồng ghép việc triển khai QCDC gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, phát huy vai trò sáng tạo của người lao động…