Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Phước về thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy

(NTO) Ngày 16-8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy Ninh Phước về kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020 (Nghị quyết số 02-NQ/TU). Cùng dự có đồng chí Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước đã triển khai quán triệt thực hiện cho lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Huyện ủy Ninh Phước ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện chủ trương xây dựng NTM, giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: S.N

Qua 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là làm thay đổi tập quán canh tác, nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về chủ trương xây dựng NTM; ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất với nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao, tăng thu nhập cho nông dân. Toàn huyện huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội đầu tư trên 388 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án xây dựng NTM phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Tính đến cuối năm 2017, Ninh Phước đã có 5/8 xã đạt chuẩn NTM. Còn lại 3 xã là An Hải đạt 18/19 tiêu chí, Phước Hữu đạt 14/19 tiêu chí, Phước Hải đạt 12/19 tiêu chí, huyện Ninh Phước đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 13,66% cuối năm 2015 xuống còn 6,47% vào cuối năm 2017. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành huy động các nguồn lực xã hội xây dựng xã An Hải, Phước Hữu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018; xã Phước Hải đạt chuẩn vào năm 2019, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2019. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Ninh Phước có 8/8 xã duy trì đạt chuẩn NTM và huyện đạt chuẩn NTM. Xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa có khả năng cạnh tranh trên thị trường; bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm ổn định cho người lao động; giữ vững tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội vùng nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%…

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân Ninh Phước đã nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU. Nhiều công trình, dự án, mô hình sản xuất phát huy tốt hiệu quả đầu tư, tăng thu nhập, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Qua đó, đã làm thay đổi căn bản bộ mặt NTM của các xã trên địa bàn huyện. Lãnh đạo tỉnh ủng hộ và đồng thuận cao với mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM của huyện Ninh Phước đến năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh triển khai đưa Nghị quyết 02-NQ/TU vào cuộc sống với mục tiêu xây dựng cuộc sống Nhân dân no ấm, vui tươi, khu dân cư xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh trật tự vùng nông thôn. Chú trọng xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Huyện cần đánh giá toàn diện về hiệu quả hoạt động của các mô hình văn hóa, giáo dục và nhận diện rõ hơn nguồn lực thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào vùng nông thôn, khai thác tiềm năng lợi thế đất đai, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách. Phát động thi đua xây dựng NTM giữa các xã và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.