Triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

(NTO) Thực hiện Công văn số 7388/BGTVT-ATGT ngày 9-7-2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) theo ý kiến phản ánh của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 8-8, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan về việc triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh; chú trọng kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông; tập trung nguồn lực xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường bộ, đặc biệt là tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh; tổ chức lực lượng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe phù hợp và đáp ứng với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm xử lý hiệu quả tình trạng xe quá tải tham gia giao thông trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt; yêu cầu, vận động các doanh nghiệp là chủ đầu tư các mỏ khai thác vật liệu, mỏ khoáng sản, cảng thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu, hàng hóa, bố trí lắp đặt cân kiểm tra tải trọng xe và camera giám sát việc bốc, xếp hàng hóa lên phương tiện, truyền dữ liệu kết quả cân về doanh nghiệp để giám sát, lưu trữ và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.