Xử lý tàu cá hoạt động khai thác hải sản bằng lưới vây rút mùng

(NTO) Ngày 6-8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3340/UBND-KT về việc xử lý tàu cá hoạt động khai thác hải sản bằng lưới vây rút mùng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nghiêm đối với tàu cá hành nghề vây rút mùng vi phạm về giấy phép khai thác hải sản, không có các loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ, vi phạm về kích thước mắt lưới khai thác theo quy định; áp dụng các biện pháp tăng nặng theo đúng quy định pháp luật khi xử lý vi phạm hành chính đối với tàu cá hành nghề vây rút mùng tiếp tục tái phạm. Đối với hình thức xử phạt bổ sung tịch thu lưới vây rút mùng của các tàu cá, các đơn vị chức năng cần có biện pháp xử lý phù hợp, có lộ trình để đảm bảo thời gian ngư dân thực hiện chuyển đổi nghề phù hợp, không để xảy ra điểm nóng xã hội tại các địa phương ven biển.

UBND các huyện Ninh Hải, Thuận Nam và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổng hợp danh sách chủ tàu cá vây rút mùng, phối hợp với Chi cục Thủy sản để hướng dẫn chuyển đổi nghề phù hợp và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật khai thác hải sản để các chủ tàu cá biết, thực hiện. Đồng thời, thống nhất thời gian cuối cùng là ngày 31-10-2018 để các chủ tàu cá hành nghề vây rút mùng trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi nghề phù hợp theo quy định. Sau thời gian trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai đồng loạt, cao điểm việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các tàu cá hành nghề vây rút mùng theo đúng quy định pháp luật…