Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin

(NTO) Cùng với cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự đùm bọc sẻ chia của toàn xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) tỉnh đã từng bước phát triển và hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng là một tổ chức xã hội đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó. Hiện nay, hệ thống tổ chức của Hội đã được phát triển ở cả 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh có 5/7 huyện, thành hội; 20/65 chi hội ở xã, phường, thị trấn, với 825 hội viên. Hội tích cực vận động và huy động mọi tiềm năng của toàn xã hội, của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tạo mọi điều kiện chăm sóc, giúp đỡ để những NNCĐDC/dioxin và gia đình họ vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, góp phần an sinh xã hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đó là chăm lo đời sống cho NNCĐDC/dioxin luôn được các cấp Hội quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện nay có 11.640 đối tượng NNCĐDC/dioxin. Mặc dù, đã được Nhà nước hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân giúp đỡ nhưng qua điều tra, phần lớn NNCĐDC/dioxin đều có hoàn cảnh rất thương tâm. Có gia đình có đến 2-3 người con cùng chịu ảnh hưởng bởi CĐDC, bản thân họ sức khỏe lại yếu, thường xuyên ốm đau nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đây là những đối tượng rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Hội đã phát động phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phong trào thi đua khác ở các địa phương và được cụ thể hóa bằng những mục tiêu trọng tâm trong nhiệm vụ hàng năm của các cấp Hội. Các cấp Hội đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC/dioxin, đồng thời làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm CĐDC làm hồ sơ đề nghị xét hưởng trợ cấp chế độ da cam. Hằng năm, Tỉnh hội tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình nạn nhân vào dịp lễ, tết, ngày NNCĐDC/dioxin… Bên cạnh đó, Thường trực Hội các cấp luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ NNCĐDC/dioxin bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: hỗ trợ làm nhà và sửa nhà cho nạn nhân; giúp vốn sản xuất; trao học bổng cho con, cháu nạn nhân; tặng xe lăn; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… Chỉ riêng nhiệm kỳ 2014-2018, các cấp Hội đã vận động được 2,68 tỷ đồng. Trên cơ sở quỹ Hội, hằng năm Tỉnh hội phối hợp cùng Hội các huyện, thành phố và các nhà hảo tâm tổ chức xây nhà, hỗ trợ thường xuyên, trực tiếp thăm hỏi, tặng 2.978 suất quà cho NNCĐDC/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, mỗi suất quà trị giá từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng ngoại trú cho 15 cháu tại gia đình, mức chi 12 triệu đồng/năm. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Trung ương Hội, Tỉnh hội đã chuyển đến tận tay các NNCĐDC/dioxin bằng nhiều hình thức như: xây mới và sửa chữa 3 căn nhà tình thương hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 10 gia đình, 10 triệu đồng/suất; trợ cấp học bổng; cấp 30 xe lăn cho NNCĐDC/dioxin… Từ phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” các cấp Hội trong tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực chung tay giúp đỡ NNCĐDC/dioxin. Cuộc sống của các gia đình nạn nhân trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, nhiều nạn nhân vượt khó vươn lên. Hội thực sự tạo được niềm tin với cấp ủy, chính quyền địa phương và được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp Hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thường xuyên quan tâm tới công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là tổ chức Hội ở cơ sở. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, góp phần đưa cuộc vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả bền vững. Cùng với đó, Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chức năng phản biện xã hội. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát phát hiện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với NNCĐDC/dioxin, làm cơ sở đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con, cháu họ bị nhiễm và di chứng bởi chất độc hóa học trong chiến tranh.

Cố gắng vượt lên trên nỗi đau bằng tinh thần nghị lực và tình yêu cuộc sống, nhưng trong thực tế gia đình các NNCĐDC/dioxin trên địa bàn tỉnh ta vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết cần sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, quan tâm động viên về tinh thần của cả cộng đồng xã hội. Từ đó, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và cũng là hành động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân những người đã đổ xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tin tưởng rằng, với sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng xã hội, các NNCĐDC/dioxin sẽ được chăm sóc, giúp đỡ tốt hơn về mọi mặt.