Tp. Phan Rang - Tháp Chàm triển khai Quyết định thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thành phố

(NTO) UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 12-7-2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh (VH-TT&TT) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo đó, Trung tâm VH-TT&TT Tp. Phan Rang - Tháp Chàm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Đài Truyền thanh thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII: “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trung tâm VH-TT&TT Tp. Phan Rang - Tháp Chàm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên. Trung tâm VH-TT&TT Tp. Phan Rang - Tháp Chàm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-8-2018.

Lãnh đạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trao Quyết định thành lập
Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thành phố.