UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

(NTO) Ngày 7-8, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND, về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non (MN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày tựu trường các cấp học MN, TH: ngày 20-8; THCS, THPT: ngày 13-8 và GDTX ngày 3-9-2018. Ngày bắt đầu năm học cấp MN, TH: 27-8; THCS, THPT: ngày 20-8 và GDTX ngày 10-9-2018. Ngày khai giảng năm học vẫn như hàng năm là ngày 5-9-2018, riêng hệ GDTX khai giảng vào ngày 10-9-2018. Trong năm học 2018-2019, học sinh có tối đa 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán và các cấp học đều phải hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập vào ngày 25-5-2019 (riêng khối lớp 9 và lớp 12 hoàn thành vào ngày 19-5-2019). Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31-5-2019.

Học sinh Trường TH Lạc nghiệp tại xã Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh Văn Nỷ.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình TH trước ngày 15-6-2019 và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25-5-2019. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trước ngày 31-7-2019.
  

 
1