Hiệu quả từ Dự án ứng phó với biến đổi khí hậu

(NTO) Tỉnh ta có khí hậu nắng nóng và chịu nhiều ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt do BĐKH diễn ra ngày càng thường xuyên, gây tác động mạnh mẽ đến kết cấu hạ tầng đô thị và các khu dân cư, nhất là dân cư ven biển dễ bị rủi ro, đòi hỏi phải có quy hoạch không gian tốt hơn và thực thi các quy định về xây dựng.

Nhằm tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi các khu dân cư để ứng phó với BĐKH, cuối năm 2013, Chính phủ Bỉ đã hỗ trợ 3 tỉnh: Ninh Thuận, Hà Tĩnh và Bình Thuận ứng phó với BĐKH thông qua Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH”, với tổng kinh phí 10,5 triệu Euro. Sau 4 năm triển khai dự án, trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Điểm nổi bật là Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (Ban Năng lực) đã tổ chức 5 khóa đào tạo nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp nguồn nước, BĐKH và phát triển đô thị cho lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, địa phương, các công ty liên quan đến ngành nước trong tỉnh. Thông qua các khóa học, giúp cán bộ có được kiến thức cơ bản về nguồn nước trong điều kiện BĐKH đặc thù ở tỉnh ta. Cùng với đó, công tác nghiên cứu năng lực kỹ thuật, thể chế và kế hoạch nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước; khảo sát kinh tế - xã hội vùng lưu vực sông Dinh cũng được tăng cường, hoàn thành vào cuối năm 2016. Các dự án: Nghiên cứu khí hậu hiện tại- tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại Ninh Thuận; Nghiên cứu mô hình thủy lực/thủy văn sông Dinh - thoát nước cho Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; Nghiên cứu tác động xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Dinh, đề xuất giải pháp thích ứng; Quy hoạch cấp nước sinh hoạt, phát triển kinh tế đảm bảo an ninh nguồn nước tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hạn hán và BĐKH cũng đã thực hiện cơ bản hoàn thành, đang chờ phê duyệt báo cáo cuối cùng. Hiện tại, Ban Năng lực đang triển khai 5 nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng; trong đó, đáng chú ý là Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho tại Ninh Thuận đã giúp nông dân ở vùng khô hạn duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập. Các nghiên cứu nâng cao năng lực vận hành đồng bộ hệ thống sông và hồ chứa, đánh giá tính tổn thương trong mối liên hệ với BĐKH và kế hoạch hành động BĐKH cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận tỉnh Ninh Thuận… cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Lĩnh vực xây dựng công trình để giúp tỉnh ứng phó với BĐKH đáng kể nhất là hoạt động kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi được triển khai ở địa bàn xã Thành Hải, phường Văn Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải). Hiện nay, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương thực hiện đạt 90% công tác di dời, giải phóng mặt bằng, đang khởi công, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2019. Khi đưa vào sử dụng, dự án đảm bảo mục tiêu thoát lũ cho 2.680 ha, giảm thiểu tình hình ngập úng, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi, cải thiện đời sống của nhân dân, cảnh quan môi trường.

Có thể nói, sau một thời gian triển khai thực hiện, Dự án ứng phó với BĐKH đã dần đạt được mục tiêu là bổ sung cho chiến lược BĐKH hiện nay và kế hoạch hành động của tỉnh. Qua đó, giúp tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi của các khu dân cư trong tỉnh để ứng phó với BĐKH. Đặc biệt, Dự án đã chú trọng đến việc gắn kết các kết quả nghiên cứu có trọng tâm và các dữ liệu thu thập chọn lọc về nước và BĐKH với hành động định hướng kết quả và bài học kinh nghiệm từ các dự án thí điểm chiến lược.