Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

(NTO) Ngày 7-8, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT làm tốt công tác tập hợp đội ngũ trí thức; xây dựng và phát triển hội thành viên và hội viên. Qua đó, khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Thường trực Liên hiệp các Hội đã cử, vận động thành viên tham gia hoạt động giám sát chuyên đề của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Công tác quản lý nhà nước về vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016 - 2017”; tình hình và kết quả triển khai các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; góp ý cho tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai; tham gia phản biện “Điều chỉnh quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biển đổi khí hậu”...

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: A.Tùng

Từ nay đến cuối năm 2018, Liên hiệp các Hội KH&KT đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, các hội thành viên. Thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của các cấp hội theo hướng đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức đăng ký nghiên cứu khoa học, tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ tưới tiết kiệm nước, phát triển năng lượng tái tạo…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tập hợp đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&KT vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm, công tác phối hợp với các hội thành viên chưa thật hiệu quả; việc tham gia phản biện, góp ý xây dựng các đề tài, dự án chưa nhiều, cần sớm có giải pháp khắc phục. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chú trọng củng cố, kiện toàn các hội thành viên đi vào hoạt động thực chất; tiếp tục quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tham mưu, đề xuất về hoạt động KH&CN; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ trí thức trong tỉnh; thực hiện tốt công tác nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động...