Họp chọn mẫu tượng “Bác Hồ và các dân tộc anh em Ninh Thuận đoàn kết”

(NTO) Ngày 6-8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng nghệ thuật Nhóm tượng Bác Hồ và các dân tộc anh em Ninh Thuận đoàn kết tổ chức cuộc họp để thống nhất chọn mẫu tượng “Bác Hồ và các dân tộc anh em Ninh Thuận đoàn kết” để trưng bày tại nhà Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, đơn vị thiết kế đã xây dựng 4 mẫu phác thảo hình tượng các dân tộc gồm: Kinh, Hoa, Chăm, Raglai, Chu ru, Gia rai đại diện cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh đứng đoàn kết xung quanh Bác Hồ. Các mẫu tượng với ý tưởng gợi hình ảnh của Bác gần gũi, yêu thương của vị cha già dân tộc. Các dân tộc tỉnh Ninh Thuận như những người con trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, được mô tả kỹ lưỡng từng trang phục, tập quán, cuộc sống. Tượng được thể hiện thông qua giai đoạn II bằng chất liệu đất sét, theo tỷ lệ 1/1. Mỗi nhân vật cao khoảng 1m70, có đầy đủ trang phục từng nhân vật đặc trưng. Qua 4 mẫu thiết kế, Hội đồng nghệ thuật đã bỏ phiếu và đa số thống nhất ý tưởng bố cục của mẫu số 2. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng nghệ thuật cũng góp ý một số vấn đề như: phải làm rõ hơn nét đặc sắc của đại diện các dân tộc Ninh Thuận trong nhóm tượng; bổ sung các hình tượng đặc thù của Ninh Thuận vào mẫu tượng; chú ý đến không gian của bảo tàng tỉnh sao cho việc đặt tượng được hài hòa với bối cảnh tổng thể nhà Bảo tàng tỉnh...

Hội đồng nghệ thuật Nhóm Bác Hồ và các dân tộc
anh em Ninh Thuận đoàn kết họp thống nhất mẫu tượng.
 
 
Mẫu tượng số 2 được đa số thành viên bỏ phiếu chọn làm tượng
“Bác Hồ và các dân tộc anh em Ninh Thuận đoàn kết”

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Nhóm tượng Bác Hồ và các dân tộc anh em Ninh Thuận đoàn kết, lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng tại cuộc họp, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo tỉnh; đồng thời đề nghị đơn vị thiết kế tiếp tục phát thảo mẫu số 2 thành 2 bản, một bản để nguyên bản và một bản phát thảo phối cảnh gắn biển và núi vào mẫu tượng để tiếp tục lấy ý kiến.