Toàn tỉnh có 6.440 lao động được học nghề năm 2011

Toàn tỉnh đào tạo trình độ cao đẳng nghề 250 chỉ tiêu, trung cấp nghề 650 chỉ tiêu, sơ cấp nghề 3.660 chỉ tiêu và dạy nghề thường xuyên 1.880 chỉ tiêu.

 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giao cho các cơ sở đào tạo nghề năm 2011 trong tỉnh. là 6440 chỉ tiêu Theo đó, trình độ cao đẳng nghề có 250 chỉ tiêu, trung cấp nghề 650 chỉ tiêu, sơ cấp nghề 3.660 chỉ tiêu và dạy nghề thường xuyên 1.880 chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ đào tạo nghề đối với lao động nữ chiếm 49,8% (3.205/6.440) và đào tạo nghề cho người nghèo và lao động nông thôn chiếm 86,0% (5.540/6.440) so với tổng số.

 Học viên học nghề may công nghiệp tại Trường Trung cấp nghề Ninh Thuận.

Các cơ sở đào tạo nghề tham gia đào tạo nghề gồm Trường Trung cấp nghề Ninh Thuận 2.450 chỉ tiêu; Trung tâm Dạy nghề Ninh Sơn 360 chỉ tiêu; Trung tâm Kỹ thuật, Tổng hợp-Hướng nghiệp Phan Rang 950 chỉ tiêu; Trung tâm Kỹ thuật, Tổng hợp-Hướng nghiệp Ninh Phước 420 chỉ tiêu; Trung tâm Giới thiệu Việc làm 420 chỉ tiêu; Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân (thuộc Hội Nông dân) 400 chỉ tiêu; Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo (thuộc Hội Chữ Thập đỏ tỉnh) 60 chỉ tiêu; Trung tâm Dạy nghề Dân lập Tấn Tài 360 chỉ tiêu và Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) 1.020 chỉ tiêu.

Trong năm 2010, các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh đã tổ chức tuyển sinh 7.729 học viên, trong đó có 675 học viên hệ cao đẳng, trung cấp nghề; 6.160 học viên học sơ cấp nghề và 894 học viên học nghề dưới 3 tháng. Số học viên tốt nghiệp là 7.021 học viên, trong đó có 200 học viên hệ cao đẳng, trung cấp nghề; 5.959 học viên học sơ cấp nghề và 862 học viên học nghề dưới 3 tháng. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 70,0%, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

Nguyễn Anh Minh