Hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch 3 loại rừng (giai đoạn 2016-2025)

(NTO) Ngày 3-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận ( giai đoạn 2016-2025). Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh sau rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng là 190.677,84ha. Riêng diện tích rừng sau rà soát, điều chỉnh quy hoạch lần này có sự chuyển dịch tương đối lớn về cơ cấu 3 loại rừng. Trong đó, rừng phòng hộ 125.053,46ha (chiếm 65,6% tổng diện tích đất lâm nghiệp); rừng đặc dụng 41.372,34ha (chiếm 21,7%); rừng sản xuất 24.252,04ha (chiếm 12,7%); diện tích đất có rừng 142.943ha và diện tích đất chưa có rừng 47.734,84 ha. So với kết quả quy hoạch 3 loại rừng năm 2007 theo Quyết định số 241/2007/QĐ-UBND ngày 14-9-2007 của UBND tỉnh thì chênh lệch giảm 6.749,26ha, trong đó, đất có rừng tăng 3.617,63ha; đất chưa có rừng giảm 10.366,89ha.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện rà soát, quy hoạch và điều chỉnh diện tích 3 loại rừng là để xác định cụ thể về ranh giới, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo tiêu chí phân loại rừng và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực tế của địa phương; phù hợp với hiện trạng đất lâm nghiệp hiện nay cũng như xác định được ranh giới rõ ràng, kết nối và thống nhất số liệu quy hoạch 3 loại rừng trên bản đồ và thực địa. Việc rà soát, quy hoạch và điều chỉnh diện tích 3 loại rừng cũng làm cơ sở để tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, đất rừng, phát triển rừng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và làm cơ sở để quy hoạch phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai. Tạo điều kiện cho người dân ổn định đầu tư phát triển sản xuất, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm áp lực vào rừng. Để quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả quy hoạch rừng đã công bố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn cụ thể cho UBND các huyện, xã, đơn vị liên quan về quy trình tổ chức thực hiện quy hoạch, gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả quy hoạch để người dân biết, đồng thuận và thực hiện…

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bàn giao bản đồ, biểu thống kê số liệu quy hoạch 3 loại rừng cho các địa phương niêm yết công khai tại UBND các xã để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với từng loại rừng.