Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tăng cường các giải pháp tăng thu, giảm nợ đọng bảo hiểm

(NTO) Trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ của ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đạt được nhiều kết quả: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng nhanh diện bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT so với cùng kỳ năm 2017. Giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định; xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm tra, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm.

Nổi bật trong hoạt động của ngành là đã phối hợp với các cơ quan truyền thông và ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động (NLĐ) ở các doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện và trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã sổ BHXH và thực hiện đổi 100% thẻ BHYT đã đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH. Toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 450,6 tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch. Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm tăng, toàn tỉnh có 533.758 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 87,43%, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 6 tháng, có 676.694 lượt người KCB bằng thẻ BHYT, tổng chi phí KCB BHYT là 242,5 tỷ đồng. Các lĩnh vực công tác khác như: tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; công tác kiểm tra; quản lý sử dụng tài chính; công tác tổ chức cán  bộ và cải cách thủ tục hành chính... đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

Bảo hiểm xã hội tỉnh họp báo với các cơ quan báo chí
về tuyên truyền triển khai các chính sách bảo hiểm.

Đồng thời, BHXH Ninh Thuận đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đôn đốc, thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp còn nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài. Cụ thể: tăng cường công tác phối hợp liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động để hạn chế tình trạng các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tích cực đôn đốc sau thanh tra, kiểm tra để thu hồi các khoản tiền mà đơn vị sử dụng lao động còn nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Đến nay, tổng số tiền các đơn vị sử dụng nợ BHXH, BHYT, BHTN là 42,6 tỷ đồng, chiếm 4,48% số thu theo kế hoạch, giảm 9,6 tỷ đồng so cùng kỳ. Tuy nhiên, việc các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT và quyền lợi chính đáng của NLĐ. Một trong những nguyên nhân nợ BHXH, BHYT, BHTN chủ yếu do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời không ít doanh nghiệp vẫn cố tình trốn tránh, vi phạm chính sách BHXH, BHYT khi lãi suất tiền phạt chậm đóng BHXH thấp, các chế tài xử phạt chưa cao; ý thức tuân thủ pháp luật của chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp đã thu tiền BHXH của NLĐ nhưng không đóng vào Quỹ BHXH mà sử dụng vào mục đích khác.

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng nợ đọng năm 2018, trong những tháng cuối năm đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp như: tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền để các chủ sử dụng lao động, NLĐ tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, cách thức và đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, BHXH Ninh Thuận duy trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phối hợp các ngành, địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc, chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, đảm bảo kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho NLĐ và người tham gia BHYT.