Xã Phước Vinh: Tổ chức Lễ phát động thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

(NTO) Ngày 2-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) tổ chức Lễ Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018.

Phước Vinh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016; dân số có 2.575 hộ/12.041 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề nông, nuôi trồng thủy sản toàn xã có 173 hộ nghèo, chiếm 6,72% dân số. Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã quan tâm triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo”, nay là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Với việc huy động nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương.

Lãnh đạo các doanh nghiệp ký cam kết nhận đỡ đầu các hộ nghèo xã Phước Vinh
vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2018.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Viêt Nam huyện Ninh Phước kêu gọi cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, trong thời gian tới cần có phương pháp mới, hình thức phù hợp để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tiến hành ký cam kết nhận đỡ đầu 24 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2018.