Cần xử lý việc đốt rác thải làm ô nhiễm môi trường

(NTO) Tại đầu cầu Tri Thủy thuộc địa bàn xã Tri Hải (Ninh Hải), hiện đang có 1 điểm tập kết rác thải của thôn Tri Thủy để vận chuyển xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình thu gom rác ở điểm tập kết, tình trạng rác còn rơi vãi nhiều, công nhân vệ sinh không thu gom lại mà xử lý bằng cách đốt, gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Đốt rác thải làm ô nhiễm môi trường trong khu vực.