Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X triển khai nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023

(NTO) Ngày 31-7, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng cuối năm; đề ra một số chương trình, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (2018-2023).

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công đoàn các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ). Các phong trào thi đua yêu nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố, xây dựng tổ chức được quan tâm đẩy mạnh. Thời gian qua, toàn tỉnh phát triển mới 369 đoàn viên, thành lập 8 CĐCS, nâng tổng số CĐCS lên 722 CĐCS, với 29.173 đoàn viên.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa X).

Trong 6 tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh tiếp tục hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm lo đời sống cho NLĐ. Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào Thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và các ngày lễ lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018 đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của BCH, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X.