Phước Vinh: Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

(NTO) Phát huy lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên, những năm qua, xã Phước Vinh (Ninh Phước) đề ra nhiều giải pháp phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Đến nay, tổng đàn gia súc trên toàn xã 17.540 con; trong đó, bò 4.590 con, dê, cừu 9.100 con, heo 3.850 con. Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, xã tập trung công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung; nhân rộng mô hình “Chăn nuôi dê, cừu kết hợp trồng nho, táo”, chăn nuôi bò, dê, cừu vỗ béo và sinh sản; đồng thời, tận dụng triệt để các loại phụ phẩm nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Cùng với đó, địa phương lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án hỗ trợ con giống cho những hộ khó khăn có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại. Các hộ áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi để nâng cao chất lượng đàn, đầu tư xây dựng chuồng trại thoáng mát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh, nên vật nuôi luôn phát triển tốt.

Nông dân xã Phước Vinh (Ninh Phước) chăn nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài việc phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tăng số lượng tổng đàn và chất lượng sản phẩm, mô hình chăn nuôi theo hướng liên lết giữa nông dân và doanh nghiệp cũng đang được phát triển mạnh ở địa phương. Trên địa bàn xã hiện có 10 trang trại bò, 5 trang trại chăn nuôi heo gia công với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận. Với hình thức liên kết này, sau khi hộ nuôi đã có chuồng trại, Công ty cung cấp con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đưa lại nhiều lợi ích cho nông dân.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh, cho biết: Thực hiện mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xã tập trung quy hoạch vùng trồng cỏ, phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng cỏ, chế biến thức ăn cho gia súc. Tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò, dê, cừu vỗ béo và sinh sản; tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi mở rộng quy mô sản xuất.