Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới

(NTO) Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Qua 5 năm (2013-2018) thực hiện đề án, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các khâu cơ bản của quá trình giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống... Hình thức giảng dạy, thảo luận và tổ chức kiểm tra có nhiều cải tiến, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện của bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, để triển khai thực hiện nội dung giáo dục theo đúng quy định…