Bộ GD-ĐT siết chặt kỷ luật giao chỉ tiêu tuyển sinh 2011

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau ĐH, CĐ và TCCN.

Bộ GD-ĐT quyết tâm siết chặt kỷ luật giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trong mùa tuyển sinh 2011. Theo đó, nếu cơ sở đào tạo đạt tiêu chí về số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi nhưng chưa đạt tiêu chí về diện tích sàn xây dựng trên 1 sinh viên, học sinh quy đổi, thì chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy được xác định theo tiêu chí diện tích sàn xây dựng. Nếu cơ sở đào tạo đạt tiêu chí về diện tích sàn xây dựng trên 1 sinh viên, học sinh quy đổi, nhưng chưa đạt tiêu chí về số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi, thì chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy được xác định theo tiêu chí số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi.

Đối với cơ sở đào tạo có kết quả tuyển sinh năm 2009 và năm 2010 thấp hơn 50% số chỉ tiêu đó được thông báo thì chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2011 được xác định tối đa bằng 50% số chỉ tiêu năm 2010 đó được thông báo; đối với các cơ sở đào tạo có quyết định thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2011-2012, chỉ giao chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo đó thực hiện các cam kết trong đề án thành lập trường phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ của cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ được xác định theo số giảng viên quy đổi về giảng viên có trình độ tiến sĩ; chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai được xác định tối đa bằng 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH-CĐ hệ chính quy...

(Theo SGGP Online)