Phước Diêm thi công 720 m đường giao thông nông thôn

(NTO) Ngày 29-7, UBND xã Phước Diêm (Thuận Nam) tổ chức thi công tuyến đường giao thông nội thôn Lạc Tân 2, có chiều dài 720 m, với kinh phí 460 triệu đồng. Trong đó Nhà nước hỗ trợ 375 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 85 triệu đồng và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh địa phương 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng góp công lao động. Qua đó góp phần hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông để xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh địa phương 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
đóng góp công lao động để thi công các tuyến đường ở Phước Diêm (Thuận Nam).