Triển khai công tác đảm bảo, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 25-7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3168/UBND-KT về việc triển khai công tác đảm bảo, trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban ATGT tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 25-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về tải trọng phương tiện giao thông đường bộ; khẩn trương khảo sát, chọn địa điểm phù hợp để đặt Trạm Kiểm tra tải trọng cố định; tham mưu ban hành chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; xử lý điểm đen về tai nạn giao thông, làm gờ, gồ giảm tốc và biển cảnh báo từ đường phụ ra đường chính và tại các giao cắt giữa đường địa phương với đường sắt; xây dựng, công bố các vị trí đón, trả khách cho xe ô tô kinh doanh vận tải.

Đồng thời, giao UBND cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 12-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt; tăng cường cảnh giới ATGT tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để phát sinh vi phạm hành lang ATGT, lối đi dân sinh trái phép; xây dựng mô hình tự quản tại các điểm ùn tắc, điểm đen, đường ngang đường sắt...