Phát hiện, xử lý trên 2.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(NTO) Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra 11.800 lượt cơ sở, phát hiện 2.258 cơ sở vi phạm quy định về ATTP (chiếm 19%).

Theo đó, toàn tỉnh đã tổ chức 436 đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó tuyến tỉnh 18 đoàn, tuyến huyện 45 đoàn và tuyến xã, phường 373 đoàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 125 cơ sở, với tổng số tiền 220,3 triệu đồng; tiêu hủy sản phẩm tại 116 cơ sở, nhắc nhở 2.017 cơ sở do chưa xác nhận kiến thức, chưa khám sức khỏe hoặc có khám sức khỏe nhưng chưa đầy đủ; vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chưa đảm bảo vệ sinh; kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng…