Nắng chiều

(NTO) Chị về thăm mộ anh xưa

Bao nhiêu ngày nắng ngày mưa anh nằm

Thắp cho anh nén hương trầm

Khói bay tóc… chị khóc thầm bên anh

Nhớ ngày đôi lứa còn xanh

Bến xuân bén nụ duyên lành bên nhau

Niềm vui chưa trọn dài lâu

Anh đi bộ đội rừng sâu không về

Bao năm giữ vẹn câu thề

Nhớ thương mỗi độ lại kề bên anh

Mưa rừng thắm lá rừng xanh

Cùng bao đồng đội kết thành thương yêu

Chiều nay nắng tỏa mây chiều

Nắng liêu xiêu gió mây nhiều tơ vương.