Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 19-7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3074/UBND-NC về việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt kết quả tốt, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) 1237 tỉnh tăng cường hơn nữa để chỉ đạo BCĐ 24 các huyện, thành phố (riêng Bác Ái có BCĐ 1237 huyện) tiếp tục quán triệt và tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh năm 2018 của BCĐ 1237 tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện, thành phố; chủ động, tích cực tự xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ theo kế hoạch đã phân công, đặc biệt các địa phương chưa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch đề ra...