Nhiều khoản thu thuế đạt, vượt trong 6 tháng đầu năm

(NTO) Với sự linh hoạt trong điều hành và sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành Thuế, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.176 tỷ đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt trên 1.064 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt 111,5 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Điểm đáng chú ý trong công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay là tất cả các Chi cục Thuế và Cơ quan Cục Thuế đều thực hiện đạt, vượt kế hoạch. Cụ thể, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm thu được 126,9 tỷ đồng, đạt 55,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19%; Ninh Phước thu đạt 21,2 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán giao, bằng 96% so với cùng kỳ; Ninh Hải thu đạt 28 tỷ đồng, đạt 57,1%, tăng 10% so cùng kỳ; Ninh Sơn ước đạt 23,5 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ; Thuận Nam thu 15,5 tỷ đồng, đạt 59,6%, tăng 15%; Thuận Bắc thu 7 tỷ đồng, đạt 51,9% kế hoạch, tăng 51,9%; Bác Ái thu 3,5 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch, tăng 12% và cơ quan Cục Thuế thu đạt 950,4 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán giao, tăng 14% so với cùng kỳ.

Đạt kết quả trên là do ngay từ đầu năm Cục Thuế đã chủ động tham mưu UBND tỉnh sớm giao dự toán pháp lệnh cho UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý thu; ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 9-1-2018 về tăng cường các biện pháp quản lý ngân sách trên địa bàn, làm cơ sở để các đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý thu, tổ chức thanh tra, kiểm tra chống thất thu, đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuế kịp thời... Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm có 13/16 khoản thu đạt, vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 394 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán giao; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 80 tỷ đồng, đạt 50%; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 174,5 tỷ đồng, đạt 55,4%; thu thuế thu nhập cá nhân 56 tỷ đồng, đạt 50,9%; thu tiền sử dụng đất 53 tỷ đồng, đạt 53%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1 tỷ đồng, đạt 100%; thu tiền cho thuê đất 22 tỷ đồng, đạt 81,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 119 tỷ đồng, đạt 51,7%; thu lệ phí trước bạ 36 tỷ đồng, đạt 50%; thu phí, lệ phí 24 tỷ đồng, đạt 50%; thu cố định tại xã 3 tỷ đồng, đạt 50%...

Cán bộ, công chức ngành Thuế ra quân tuyên truyền thu thuế năm 2018. Ảnh Văn Thanh.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn gặp nhiều khó khăn, đó là còn 3 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán giao. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương chỉ ước đạt 38,5%, nguyên nhân do phần lớn doanh nghiệp ở khu vực này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng đang được gia hạn nộp thuế theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính. Đối với thu khác ngân sách cũng chỉ ước đạt 30% do thu phạt an toàn giao thông giảm và khoản thu hồi các khoản chi năm trước ít phát sinh. Riêng các khoản thu quản lý qua ngân sách ước đạt 45,5% do chưa thực hiện ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất của một số dự án như K1, K2... để đảm bảo dự toán được giao. Mặt khác, một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn như nhà máy Bia Sài Gòn chỉ thu 295 tỷ đồng, đạt 47,6% (hụt thu so với tiến độ 20 tỷ đồng); Công ty Diageo Việt Nam giảm thu 25 tỷ đồng so với cùng kỳ...

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để đảm bảo đến cuối năm hoàn thành nhiệm vụ thu 2.260 tỷ đồng theo dự toán HĐND và UBND tỉnh giao, Cục Thuế xác định tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp trọng tâm như: Thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, tình hình thu nộp ngân sách để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả những giải pháp đã đề ra theo Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh. Cùng với đó, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân tích, xác định đối tượng, nội dung có rủi ro cao, khả năng xử lý truy thu thuế lớn để tập trung nguồn lực tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát kê khai nhằm góp phần bù đắp cho những nguồn thu giảm, nhất là các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, kinh doanh dược phẩm... Tiếp tục triển khai tốt đề án chống thất thu thuế, mở rộng cơ sở tính thuế trong trong lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, nhất là các chính sách có hiệu lực trong năm 2018; chú trọng công tác đối thoại với người nộp thuế, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.