Sinh viên ĐH Đà Nẵng được học hai trường

ĐH Đà Nẵng vừa ban hành quy định đào tạo chương trình thứ hai giữa các trường thành viên. Theo đó, sinh viên có thể đăng ký học chương trình thứ hai khác trường đang học chương trình thứ nhất.

Đối tượng đào tạo chương trình thứ hai là sinh viên hệ chính quy của ĐH Đà Nẵng với các điều kiện: Đã kết thúc học kỳ thứ nhất của năm học đầu tiên; Không thuộc xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất tại thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai; Có điểm thi tuyển sinh không thấp hơn điểm trúng tuyển vào trường hoặc không thấp hơn điểm trúng tuyển vào ngành đối với các trường lấy điểm chuẩn theo ngành đăng ký học chương trình thứ hai vào năm sinh viên trúng tuyển.

Ngành đào tạo chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất và cùng khối thi tuyển sinh. Nếu khác khối thi chỉ được học theo hình thức vừa học vừa làm. Bên cạnh đó, trình độ đào tạo ở chương trình thứ hai không cao hơn trình độ đào tạo ở chương trình thứ nhất.

ĐH Đà Nẵng quy định, khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương ở chương trình thứ nhất. Tuy nhiên, không dùng kết quả ở chương trình thứ hai để xét học bổng hoặc các hình thức khen thưởng khác. Ngoài ra, SV sẽ không được hưởng các chế độ miễn giảm, các chính sách xã hội khi theo học chương trình thứ hai.

Quy định về đào tạo chương trình thứ hai của ĐH Đà Nẵng giữa các trường thành viên nhằm mục đích: tạo cơ sở pháp lý để các trường thực hiện chương trình đào tạo thứ hai đối với sinh viên đến từ các trường thành viên khác; tạo điều kiện cho sinh viên có thể đăng ký học chương trình thứ hai tại các trường thành viên ĐH Đà Nẵng khác trường sinh viên đang theo học.

Ngoài ra cũng tạo điều kiện và thúc đẩy sự dịch chuyển sinh viên giữa các trường thành viên, khuyến khích sự hợp tác đào tạo và khai thác nguồn lực chung trong toàn ĐH Đà Nẵng. Quy định này chỉ áp dụng đối với các trường thành viên ĐH Đà Nẵng.

(Theo Tiền Phong Online)