Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

(NTO) Ngày 5-7, UBND tỉnh ban hành công văn về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường sắt và công tác giải quyết sự cố tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và ý thức tuân thủ pháp luật, đảm bảo ATGT trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải đường sắt đến các cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân dọc các tuyến đường sắt chạy qua. Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt với chủ đề năm 2018 của ngành Giao thông vận tải, góp phần thực hiện mục tiêu chung là tiếp tục giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Phối hợp với Đội Thanh tra - An toàn số 10 trong công tác cứu hộ, cứu nạn điều tra, giải quyết TNGT đường sắt, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt và các nội dung khác có liên quan đến hoạt động đường sắt.